Prawo cywilne i gospodarcze:

Zajmij się prowadzeniem biznesu, a ja zajmę się jego aspektami prawnymi.

 • Tworzenie i opiniowanie umów
 • Przygotowywanie dokumentów do KRS
 • Opinie prawne
 • Regulaminy i pouczenia
 • Prawo e-commerce
 • Spory z konsumentami
 • Reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi

 

Prawo pracy:

Działaj w granicach prawa i rozwiąż spór pracowniczy.

 • Wzory dokumentów pracowniczych
 • Spory z ZUS
 • Reprezentacja w sporach między pracownikiem i pracodawcą
 • Opracowywanie zakazów konkurencji

 

Własność intelektualna i przemysłowa:

Zabezpiecz swoje logo przed podrobieniem.

 • Rejestracja logo w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wezwanie do zaprzestania naruszeń
 • Przenoszenie praw autorskich
 • Walka z nieuczciwą konkurencją

 

Windykacja należności:

Odzyskaj swoje pieniądze lub zabezpiecz swoją wierzytelność.

 • Wezwania do zapłaty
 • Kierowanie spraw o zapłatę do sądu
 • Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem

 

Odszkodowania:

Uzyskaj należne Ci pieniądze za:

 • Wypadek komunikacyjny
 • Wypadek przy pracy
 • Dyskryminację lub naruszenie godności i dobrego imienia
 • Mobbing

 

Prawo niemieckie:

Nie bój się prowadzić biznesu z naszymi sąsiadami.

 • Tłumaczenie i analiza dokumentów
 • Opinie prawne
 • Współpraca z prawnikami w Niemczech i Austrii
 • Wsparcie w zakresie tworzenia i procesowania umów w języku niemieckim